Υπολογισμός δόσεων

Με ένα απλό "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμο (Link) μπορείτε να υπολογίσετε τις μηνιαίες δόσεις σας αναγράφοντας το ύψος του αποπληρωτέου ποσού στο σημείο που αναφέρεται "zu tilgender Betrag" .

https://www.ra-info.de/rcberechnungen/tblubrechn/ratenberechnung.aspx