Μέγιστο πιθανό κόστος

Με ένα απλό "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμο (Link) μπορείτε να υπολογίσετε το μέγιστο πιθανό κόστος των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων μιας δικαστικής αναμέτρησης, αρκεί να αναγράψετε στο σημείο που αναφέρεται η λέξη "Wert" το ύψος της αντικειμενικής αξίας της υπόθεσης σας.

https://www.ra-info.de/rcberechnungen/tblubrechn/kostenrisiko.aspx