Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος που έχει κατοχυρωθεί είναι μία δεκαετία (10 έτη) και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης του σχετικού φακέλου στην Υπηρεσία Σημάτων. Η διάρκεια ισχύος ενός εμπορικού σήματος μπορεί να παρατείνεται με εμπρόθεσμη κατάθεση σχετικής αίτησης ανανέωσης και εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης. Με τον όρο «εμπρόθεσμη» ανανέωση εννοούμε να γίνει η διαδικασία ανανέωσης το τελευταίο έτος προστασίας του εμπορικού σήματος. Μπορεί ακόμη να γίνει το εξάμηνο που ακολουθεί την δεκαετία της προστασίας (πρόσθετη προθεσμία). Σ’ αυτήν την περίπτωση βέβαια καταβάλλεται ένα τέλος ανανέωσης αυξημένο κατά το ήμισυ. Εάν ωστόσο αργήσει παραπάνω η διαδικασία, τότε το εμπορικό σήμα διαγράφεται και παύει να ισχύει.

επικοινωνήστε μαζί μας

dikigoros-online.de

Bismarck Str. 95

D- 40210 Düsseldorf

info@dikigoros-online.de

Τηλ. +49 (0) 211 230 44 70

Φαξ +49 (0) 211 230 44 72

http://www.dikigoros-online.de

Δρ. Κωνσταντίνος Γουμάγιας (Δικηγόρος)

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon

​​​​© 2023 by dikigoros-online.de             Όροι χρήσης - Προσωπικά δεδομένα - Impressum